תמונות

כנפו חוגג לאחר שער היתרון של רעננה (אלעד ירקון)