תמונות

מטבח5 אחרי שיפוץ- חלי ישראלי4 צילום: אורן שלו