תמונות

חנויות בשבת, דרך המשי שולחן, יחסי ציבור צילום: לין ממרן