תמונות

מנוחת לוחמים. למייקל ג'יימס מנסה לעכל (gettyimages)