תמונות

בור מים הבית העתיק ינוח צילום: משפחת יחיאלי