תמונות

הגיבור הגדול. גלושצ'ביץ' (כל התמונות: יוסי שקל)