תמונות

פיגוע ירי בבית אל צילום: רבש"ץ בית אל רפי אלוש