תמונות

תפיסת אמצעי לחימה - דובר מרכז צילום: משטרת ישראל - דובר מרכז