תמונות

בן חיים מנסה לשמור על הכדור מול אלמבאק (עמית מצפה)