תמונות

סיון רזניק, מהנדסת תהליך במתקן בחיפה כימיקלים, מישור רותם