תמונות

ברק יצחקי ויובל אבידור עובדים קשה באימון האחרון לפני היציאה למוגרן