תמונות

צילומים מקדימים: מתחם התחנה צילום: עדי כהן צדק