תמונות

אסף ומיי -בכורה מיי פיינגולד צילום: עודד קרני