תמונות

שמעון פרס בלונדון,מקבל תואר כבוד מאוניב' לונדון