תמונות

בן לוז מול ייני. ספק אם יפגשו בשבת (אור שפונדר)