תמונות

מיכל דליות בעלה והילדים צילום: תומר ושחר צלמים