תמונות

חיל האוויר בסבב ההסלמה האחרון 4 צילום: נועה סיטי אליהו, במחנה