תמונות

דירה פריזאית, סלון סולם צילום: Maris Mezulis