תמונות

אבוחצירא בורח מהכדור. יצליח להבקיע? (יניב גונן)