תמונות

מחלקה ראשונה יולי 24 - אשת טורס וכולם דוד מימון