תמונות

מבצע דני צילום: ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון