תמונות

האם גל ויוני לקחו על עצמם יותר מדי? צילום: מתוך בייקאוף ישראל