תמונות

"לא שייך לרמה הזו". גם פירס ספג אש (צילום: יוסי שקל)