תמונות

מבט למטבח - הלל אדריכלות4 צילום: גלית דויטש דביר