תמונות

ענת סודרי, כניסה מנורה צילום: איתי בניית, לקמחי תאורה