תמונות

פרויקט שנות טובות חדשות, מאיה לבנת הרוש צילום: שירן כרמל