תמונות

נסאר. עכשיו הוא יודע מה המחיר (צפריר אביוב)