תמונות

כפר קרע, חדר רחצה כיור ברז גובה צילום: שי אדם