תמונות

הוציא ארבעה כדורים בלבד מהרשת ב-30 דקות. פישלוביץ (יועד כהן, איגוד