תמונות

בית אריק פלצינג -שולחן מאבן צילום: נבל דוד