תמונות

שרון שדיאל - לידה בסין צילום: תומר ושחר צלמים