תמונות

אורן, ויינגנפלד, מגיש, חדשות2 צילום: חדשות 2