תמונות

בלגיה בית ונוי, מנורה עומדת צילום: MASSIV-PASSIV.LU