תמונות

הרמוניה, רוזן וליננברג, המדרגות צילום: עודד סמדר