תמונות

ביוואן פרנסמן ושרן ייני נפרדים בסיום (יניב גונן)