תמונות

חנויות סודיות, חדווה, טרנדלייט מיטה, צילום Yael Hahn צילום: יעל האן