תמונות

נסו לזהות את אלו שמקיפים אותו. בנאדו, טל ושפונגין מקיפים את אואן (