תמונות

מיכאל רינג, חצר ילדים, צילום שי אדם צילום: שי אדם