תמונות

עבודה של מיכל סולל צילום: עבודה של מיכל סולל, במסגרת קורס "ארגז הכלים הצהוב", המחלקה לתקשורת חזותית, מכללת שנקר. מרצה: ורד מוסנזון. ראש המגמה: איציק רנרט