תמונות

דראגיסטית השנה של האוויטה צילום: מורן אבני