תמונות

חדר תוכניות יום עליית מאקו צילום: עודד קרני