תמונות

דמאו מול קטן. בקרוב באותה הקבוצה? (יוסי שקל)