תמונות

הדיין ישראל שמעוני. &"למה אתה לא מצנזר את עצמך קצת?&" (רועי גלדסטו