תמונות

אביבית וטל זיו צילום: אנדה יואל, צלמת היריון