תמונות

אנדרטת חטיבת הנגב הדמיות צילום: Ray Oranges