תמונות

מאיץ החלקיקים על שם קופלר הדמיות צילום: Ray Oranges