תמונות

עומר ושירן מילר, ים. צילום: גיא כושי ויריב פיין