תמונות

בחזרה לאנאפורנה לגלריה צילום: רונן מאיו, עובדה