תמונות

בהצלחה ילד. טסונגה מברך את נישיקורי (gettyimages)