תמונות

הילה, רינת ואפרת ברקוביץ צילום: ליאור עפרון